RAin SienkiewiczAdwokat
Natalia Sienkiewicz-Bożyk

sienkiewicz@kanzlei-trier.com

Adwokat Natalia Sienkiewicz-Bożyk

działa zarówno w charakterze doradcy, jak i pełnomocnika procesowego.

Adwokat Natalia Sienkiewicz-Bożyk specjalizuje się w prawie cywilnym, a w szczególności w prawie międzynarodowym prywatnym - w zakresie umów, windykacji należności, doradztwie i reprezentowaniu klientów w sprawach z zakresu prawa pracy, w problematyce odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz w prawie transportowym.

 

Przebieg kariery zawodowej:

Wspólnik kancelarii od 1999 r. Ur. w 1968 r., po studiach w Trewirze odbywała w latach 1996 – 1998 służbę przygotowawczą do egzaminu II stopnia przy Wyższym Sądzie Krajowym w Düsseldorfie. Od chwili zdania egzaminu adwokackiego w 1998 r. działa głównie na zlecenie niemieckich klientów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce oraz jako pełnomocnik procesowy polskich klientów w Niemczech. Od 1999 r. wykłada w Uniwersytecie Gdańskim w ramach „Szkoły Prawa Niemieckiego” („Schule für das Deutsche Recht“).