RAe Wunderlich und Kollegen


Zakres usług

 • prowadzenie spraw w charakterze pełnomocnika procesowego przed wszystkimi sądami
  rejonowymi, krajowymi i wyższymi sądami krajowymi,
 • sprawowanie funkcji syndyka masy upadłości, wsparcie w przypadku zarządu własnego
  oraz przy sporządzaniu planu restrukturyzacji,
 • doradztwo, także wstępne doradztwo wraz z opinią wstępną,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie mediacji,
 • doradztwo na rzecz dłużników,
 • pozasądowa regulacja zadłużeń,
 • ściąganie należności / inkaso długów,
 • prowadzenie spraw spadkowych.

Adwokaci z naszej Kancelarii powoływani są przez sądy również w charakterze:

 • biegłych
 • syndyków masy upadłości 
 • nadzorców sądowych 
 • powierników 
 • zarządców przymusowych 
 • kuratorów spadku.
 • RAe Wunderlich und Kollegen