RA Van der SandenAdwokat
Oliver van der Sanden

vandersanden@kanzlei-trier.com

Adwokat Oliver van der Sanden

jest adwokatem – specjalistą z zakresu prawa bankowego i prawa rynków kapitałowych.

Adwokat van der Sanden działa ponadto jako doradca oraz pełnomocnik procesowy w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

 

Przebieg kariery zawodowej:

Wspólnik kancelarii od 1999 r. Ur. w 1966 r.; po ukończonych studiach w Trewirze odbywał w latach 1986-1992 służbę przygotowawczą do egzaminu II stopnia przy Wyższym Sądzie Krajowym w Koblencji. Jako adwokat działa od 1996 r. W międzyczasie działał jako doradca i pełnomocnik procesowy Federalnego Urzędu do spraw wydatków nadzwyczajnych związanych z procesem zjednoczenia (Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben), zwanego dawniej Urzędem Powierniczym (Treuhandanstalt) w zakresie restytucji przedsiębiorstw. Adwokat – specjalista z zakresu prawa bankowego i prawa rynków kapitałowych od 2013 r.